Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dãy núi chắn làm cho gió mùa đông bắc suy yếu và biến t

Dãy núi chắn làm cho gió mùa đông bắc suy yếu và biến t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy núi chắn làm cho gió mùa đông bắc suy yếu và biến tính khi di chuyển xuống miền khí hậu phía Nam nước ta là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 9 – Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Giải chi tiết:

Gió mùa Đông Bắc càng suy yếu dần khi xuống phía Nam và bị chắn lại bởi dãy Bạch Mã => do vậy từ dãy Bạch Mã trở vào Nam gần như không có gió mùa Đông Bắc hoạt động.

Chọn B

Ý kiến của bạn