Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dãy núi nào không nằm ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Dãy núi nào không nằm ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy núi nào không nằm ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn