Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dây treo con lắc đơn bị đứt khi lực căng của dây bằng 2,5 lầ

Dây treo con lắc đơn bị đứt khi lực căng của dây bằng 2,5 lầ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dây treo con lắc đơn bị đứt khi lực căng của dây bằng 2,5 lần trọng lượng của vật. Biên độ góc của con lắc là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn