Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dãy Trường Sơn làm cho dải đồng bằng ven biển miền Trung:

Dãy Trường Sơn làm cho dải đồng bằng ven biển miền Trung:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy Trường Sơn làm cho dải đồng bằng ven biển miền Trung:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn