Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dd X có pH = 5 gồm  các ion NH4+, Na+, Ba2+ và 1

Dd X có pH = 5 gồm  các ion NH4+, Na+, Ba2+ và 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dd X có pH = 5 gồm  các ion NH4+, Na+, Ba2+ và 1 anion Y. Y có thể là anion nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Không thể là SO4 và CO3 vì sẽ tạo kết tủa với Ba2+

Không thể là CH3COO- vì ion này thủy phân cho môi trường bazo nên không phù hợp với yêu cầu pH = 5

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn