Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử (50%

Để các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử (50%

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử (50% giao tử chứa alen này và 50% giao tử chứa alen kia) cần điều kiện nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Điều kiện cần là phân li bình thường trong cả 2 quá trình giảm phân

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn