Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Để cải tạo đất nghèo đạm, nâng cao năng suất cây trồng người

Để cải tạo đất nghèo đạm, nâng cao năng suất cây trồng người

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để cải tạo đất nghèo đạm, nâng cao năng suất cây trồng người ta sử dụng biện pháp sinh học nào?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trồng các cây họ Đậu

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn