Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để cân bằng 2SO2 (k) + O2 (set

Để cân bằng 2SO2 (k) + O2 (set

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để cân bằng 2SO2 (k) + O2 (overset {} leftrightarrows ) 2SO3 (k); ΔH < 0 chuyển dịch theo chiều thuận, cách làm nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Từ phản ứng: 2SO2 (k) + O2 (overset {} leftrightarrows ) 2SO3 (k); ΔH < 0

- Đây là phản ứng toả nhiệt (DH < 0)

- Có sự chênh lệch số mol khí trước và sau phản ứng, do đó áp suất ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng.

Xét các biện pháp:

A tăng nồng độ SO2 => CB chuyển dịch theo chiều giảm nồng độ SO2 (chiều thuận)

B giảm nồng độ SO3 => CB chuyển dịch theo chiều làm tăng nồng độ SO3 (chiều thuận)

C tăng nhiệt độ của phản ứng => CB chuyển dịch theo chiều thu nhiệt (chiều nghịch)

D tăng áp suất chung của hệ => CB chuyển dịch theo chiều làm giảm số mol phân tử khí (chiều thuận)

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn