Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác Mĩ đã sử dụn

Để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác Mĩ đã sử dụn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác Mĩ đã sử dụng khẩu hiệu gì?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

. (Sgk trang 45)

Trong giai đoạn 1991 đến năm 2000, chính quyền B.clinton theo đuổi 3 mục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng”, trong đó có mục tiêu sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

Chọn đáp án: D

Ý kiến của bạn