Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để chứng minh ảnh hưởng của nhóm OH tới vòng benzen trong ph

Để chứng minh ảnh hưởng của nhóm OH tới vòng benzen trong ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để chứng minh ảnh hưởng của nhóm OH tới vòng benzen trong phân tử phenol thì dùng phản ứng phenol với chất nào sau đây:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn