Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để đảm bảo an ninh về lương thực đối với một nước đông dân n

Để đảm bảo an ninh về lương thực đối với một nước đông dân n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để đảm bảo an ninh về lương thực đối với một nước đông dân như Việt Nam, cần phải :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn