Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để đặt ống nước 5 công nhân đào trong 2 ngày được 20m đ

Để đặt ống nước 5 công nhân đào trong 2 ngày được 20m đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để đặt ống nước, 5 công nhân đào trong 2 ngày được 20m đường. Hỏi 10 công nhân đào trong 4 ngày được bao nhiêu mét? (năng suất của mỗi người đều như nhau).


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dùng phương pháp tìm tỉ số. 

Giải chi tiết:

5 công nhân: 2 ngày: 20m đường.

10 công nhân: 4 ngày: …. mét đường?

4 ngày gấp 2 ngày số lần là: (4:2 = 2) (lần)

5 công nhân đào trong 4 ngày được số mét đường là: (20 times 2 = 40left( m right))

10 công nhân gấp 5 công nhân số lần là: (10:5 = 2) (lần)

10 công nhân đào trong 4 ngày được số mét đường là: (40 times 2 = 80left( m right))

Đáp số: (80,m.)

Chọn B

Ý kiến của bạn