Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

  Để điều chế Al kim loại ta có thể dùng phương pháp nào tro

  Để điều chế Al kim loại ta có thể dùng phương pháp nào tro

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

  Để điều chế Al kim loại ta có thể dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau đây :

 

 

 

 

 

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn