Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để điều chế Al người ta điện phân nóng chảy Al<sub>2</sub>O<

Để điều chế Al người ta điện phân nóng chảy Al<sub>2</sub>O<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để điều chế Al người ta điện phân nóng chảy Al2O3 mà không điện phân AlCl3


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Để điều chế Al người ta điện phân nóng chảy Al2O3 mà không điện phân AlCl3

AlCl3 bị thăng hoa trước khi nóng chảy.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn