Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để điều chế được cao su buna từ xenlulozơ (tinh bột) và một

Để điều chế được cao su buna từ xenlulozơ (tinh bột) và một

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để điều chế được cao su buna từ xenlulozơ (tinh bột) và một số chất vô cơ khác (xúc tác, điều kiện phản ứng có đủ) thì cần viết ít nhất bao nhiêu phản ứng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn