Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Để điều chế kim loại K người ta dùng phương pháp  

Để điều chế kim loại K người ta dùng phương pháp  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để điều chế kim loại K người ta dùng phương pháp

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> A 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn