Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để điều chế một este X, dùng làm thuốc chống muỗi, điều trị

Để điều chế một este X, dùng làm thuốc chống muỗi, điều trị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để điều chế một este X, dùng làm thuốc chống muỗi, điều trị bệnh ngoài da gọi tắt là “DEP” người ta cho axit Y tác dụng với một lượng dư ancol Z. Muốn trung hoà dung dịch chứa 1,66 gam Y cần 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Trong dung dịch ancol Z nồng độ 94% thì tỉ lệ số mol . Biết 100 < MY < 200. Công thức cấu tạo của X là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, Xét 100g dung dịch Z có 94g Z và 6 g H2O => nH2O  = 1/3 mol

=> nZ = 43/21 mol

=> MZ = 46g (C2H5OH ) => Loại D

Các este trong đáp án đều có 2 nhóm COO => axit có 2 nhóm COOH

( Vì chỉ có 1 axit nên loại B )

=> nX = ½ nNaOH = 0,01 mol

=> MY = 166g

=> Chỉ có axit C6H4(COOH)2 thỏa mãn

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn