Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Để đo chu kì bán rã của một chất phóng xạ ß<sup>-</sup> ngườ

Để đo chu kì bán rã của một chất phóng xạ ß<sup>-</sup> ngườ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để đo chu kì bán rã của một chất phóng xạ ß- người ta dùng máy đếm xung(đếm số hạt ß- phát ra ). Kể từ thời điểm t=0 đến t1= 2 giờ máy đếm được N1 hạt. Đến thời điểm t2 = 6 giờ máy đếm được N2 hạt. Với N2 = 2,3N1. Chu kì bán rã của chất đó là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

1 + x + x3 =  2,3

x2  + x – 1,3  = 0

x = 0,745 = 2-2/T

ln2 = ln0,745

=> T = 4,71 giờ

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn