Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Để đo khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng người ta dùng mộ

Để đo khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng người ta dùng mộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để đo khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng người ta dùng một tia laze phát ra những xung ánh sáng có bước sóng 0,52mm, chiếu về phía Mặt Trăng. Thời gian kéo dài mỗi xung là 10-7 s và công suất của chùm laze là 105 MW. Số phôtôn có trong mỗi xung là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn