Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để đo suất điện động và điện trở trong của một cục pin

Để đo suất điện động và điện trở trong của một cục pin

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để đo suất điện động và điện trở trong của một cục pin, một nhóm học sinh đã mắc sơ đồ mạch điện như hình (H1). Số chỉ của vôn kế và ampe kế ứng với mỗi lần đo được được cho trên hình vẽ (H2). Nhóm học sinh này tính được giá trị suất điện động (xi ) và điện trở trong (r) của pin là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Định luật Ôm đối với toàn mạch: (I = dfrac{xi }{{r + {R_N}}})


Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài: ({U_N} = xi  - I.r)

Giải chi tiết:

+ Số chỉ của vôn kế: ({U_V} = {U_N} = xi  - I.r)

+ Tại (left{ begin{array}{l}I = 0\{U_V} = 1,5Vend{array} right. Rightarrow 1,5 = xi  - 0.r Rightarrow xi  = 1,5V)

+ Tại (left{ begin{array}{l}I = 125mA = 0,125A\{U_V} = 1,375Vend{array} right. Rightarrow 1,375 = xi  - 0,125.r)

( Leftrightarrow 1,375 = 1,5 - 0,125.r Rightarrow r = 1Omega )

Chọn C.

Ý kiến của bạn