Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để đốt cháy hết 1,62 gam hỗn hợp hai este mạch hở, đơn chức,

Để đốt cháy hết 1,62 gam hỗn hợp hai este mạch hở, đơn chức,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để đốt cháy hết 1,62 gam hỗn hợp hai este mạch hở, đơn chức, no đồng đẳng kế tiếp cần vừa đủ 1,904 lít Oxi (đktc). CTPT hai este là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : bảo toàn khối lượng ; Bảo toàn nguyên tố ; tương quan về số mol sản phẩm trong phản ứng cháy của este no đơn chức mạch hở.

B1 : Xác định số mol các chất sản phẩm (CO2 , H2O)

 Có: mCO2 + mH2O = meste + mO2 = 1,62 + 32.0,085 = 4,34g

Vì este no đơn chức mạch hở => nCO2 = nH2O  = 0,07 mol

B2 : Xác định Mtrung bình của các este.

Bảo toàn O : nO(este) = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 = 0,04 mol

=> nEste = ½ nO(Este) = 0,02 mol

=>Meste(trung bình) = 81

=> 2 este liên tiếp thỏa mãn là C2H4O2 (M = 60) và C3H6O2 (M = 74)

 Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn