Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Để duy trì và phát triển, thì quần thể phải có số lượng cá t

Để duy trì và phát triển, thì quần thể phải có số lượng cá t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để duy trì và phát triển, thì quần thể phải có số lượng cá thể đạt


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Để quần thể phát triển bình thường thì kích  thước của quần thể  cần lớn hơn kích thước tối thiểu và nhỏ hơn kích thước tối đa

Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn