Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để giải thích sự hình thành loài hươu cao cổ, quan niệm nào

Để giải thích sự hình thành loài hươu cao cổ, quan niệm nào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để giải thích sự hình thành loài hươu cao cổ, quan niệm nào sau đây là phù hợp với học thuyết tiến hóa của Đacuyn?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Phương án A và B sai vì thời của Đacuyn chưa có khái niệm đột biến, chưa có khái niệm về các nhân tố tiến hóa.

- Phương án D sai, phương án D giải thích sự hình thành loài hươu cao cổ theo quan điểm của học thuyết tiến hóa Lamac.

=> Đáp án C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn