Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Để giải thích sự hình thành loài hươu cao cổ, quan niệm nào

 Để giải thích sự hình thành loài hươu cao cổ, quan niệm nào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Để giải thích sự hình thành loài hươu cao cổ, quan niệm nào sau đây là phù hợp với học thuyết tiến hóa Đacuyn?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương án B sai vì đây là quan điểm hiện đại về sự hình thành đặc điểm thích nghi.

Phương án C sai vì đây là quan điểm Lamac.

Phương án D sai vì đây là quan điểm hiện đại về sự hình thành loài.

Phương án A đúng.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn