Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để giảm tình trạng di dân tự do vào đô thị, giải pháp lâu dà

Để giảm tình trạng di dân tự do vào đô thị, giải pháp lâu dà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để giảm tình trạng di dân tự do vào đô thị, giải pháp lâu dài và chủ yếu là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn