Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để giữ gìn hòa bình an ninh và trật tự thế giới sau chi

Để giữ gìn hòa bình an ninh và trật tự thế giới sau chi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để giữ gìn hòa bình, an ninh và trật tự thế giới sau chiến tranh, Hội nghị Ianta đã quyết định vấn đề gì?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 9, trang 45.

Giải chi tiết:

Để giữ gìn hòa bình, an ninh và trật tự thế giới sau chiến tranh, Hội nghị Ianta đã quyết định thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc.

Chọn A

Ý kiến của bạn