Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để hoà tan hoàn toàn 19,225 gam hỗn hợp X gồm Mg, Zn cần dùn

Để hoà tan hoàn toàn 19,225 gam hỗn hợp X gồm Mg, Zn cần dùn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để hoà tan hoàn toàn 19,225 gam hỗn hợp X gồm Mg, Zn cần dùng vừa đủ 800 ml HNO3 1,5M. Sau khi pứ kết thúc thu được dung dịch Y và 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm N2, N2O, NO, NO2 (N­2O và NO2 có số mol bằng nhau) có tỉ khối đối với H2 là 14,5. Phần trăm về khối lượng của Mg trong X là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

A có số mol N2O và NO2 bằng nhau => qui về NO

=> A gồm NO và N2 có nA = 0,1 mol ; MA = 29g

=> nNO = nN2 = 0,05 mol

Giả sử có  NH4NO3 và X có a mol Mg và b mol Zn

=> 24a + 65b = 19,225g

Bảo toàn e : 2nMg + 2nZn = 3nNO + 10nN2 + 8nNH4NO3 => nNH4NO3 = ¼ (a + b – 0,325)

Bảo toàn N : nHNO3 = nNO3 muối KL  + nN (sản phẩm khử)

=> 0,8.1,5 = 2a + 2b + 0,05 + 0,05.2 + 2. ¼ (a + b – 0,325)

=> a + b = 0,485

=> a = 0,3 ; b = 0,185

=> %mMg = 37,45%

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn