Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để kéo một ống bê tông nặng 200kg lên theo phương thẳng

Để kéo một ống bê tông nặng 200kg lên theo phương thẳng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để kéo một ống bê tông nặng 200kg lên theo phương thẳng đứng, cần có ít nhất bao nhiêu người, biết lực kéo trung bình của mỗi người là 400N?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Để kéo được vật lên cần một lực lớn hơn hoặc bằng trọng lượng vật.

Giải chi tiết:

Trọng lượng của ống bê tông là:

 (P = 10m = 10.200 = 2000N.)

Lực kéo nhỏ nhất cần tác dụng là:

({F_{min }} = P = 2000N).

Mà lực kéo trung bình của mỗi người là (400N) nên cần số người là:

(2000:400 = 5) người.

Chọn B.

Ý kiến của bạn