Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để kéo một thùng nước có khối lượng 20 kg từ dưới giếng lên,

Để kéo một thùng nước có khối lượng 20 kg từ dưới giếng lên,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để kéo một thùng nước có khối lượng 20 kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

Ý kiến của bạn