Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg từ d

Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg từ d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Để kéo được vật lên cần một lực lớn hơn hoặc bằng trọng lượng vật.

Giải chi tiết:

Trọng lượng của thùng nước là :

(P = 10m = 10.20 = 200left( N right))

Vậy người cần kéo với một lực bằng hoặc lớn hơn 200N.

Chỉ có đáp án D phù hợp.

Chọn D.

Ý kiến của bạn