Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để khắc phục khó khăn đưa cuộc kháng chiến chống thực d

Để khắc phục khó khăn đưa cuộc kháng chiến chống thực d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để khắc phục khó khăn, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp phát triển lên một bước mới, tháng 6-1950, Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 136.

Giải chi tiết:

Để khắc phục khó khăn, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp phát triển lên một bước mới, tháng 6-1950, Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định mở chiến dịch Biên giới.

Chọn D.

Ý kiến của bạn