Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Để khử hoàn toàn 48,00 gam bột Fe2O3 

Để khử hoàn toàn 48,00 gam bột Fe2O3 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để khử hoàn toàn 48,00 gam bột Fe2O3  bằng bột Al (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí) thì khối lượng bột nhôm cần dùng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Fe2O3 + 2Al -> Al2O3 + 2Fe

=> nAl = 2nFe2O3  = 0,6 mol

=> mAl = 16,2g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn