Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để khử hoàn toàn 8 gam  bột Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bằng

Để khử hoàn toàn 8 gam  bột Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bằng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để khử hoàn toàn 8 gam  bột Fe2O3 bằng bột nhôm ở nhiệt độ cao , trong điều kiện không có không khí thì khối lượng bột nhôm cần dùng là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Fe2O3 + 2Al -> Al2O3 + 2Fe

=> nAl = 2nFe2O3 = 0,1 mol

=> mAl = 2,7g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn