Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim l

Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:


Từ Mg trở đi, kim loại đứng trước có thể đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối.

Giải chi tiết:

Từ Mg trở đi, kim loại đứng trước có thể đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối

⟹ Fe có thể khử Cu2+ trong CuSO4

PTHH: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

Đáp án B

Ý kiến của bạn