Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Để kiểm tra khả năng mắc các hội chứng di truyền liên quan

 Để kiểm tra khả năng mắc các hội chứng di truyền liên quan

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Để kiểm tra khả năng mắc các hội chứng di truyền liên quan đến các đột biến NST ở các bào thai, người ta dùng phương pháp nghiên cứu nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Người ta dùng phương pháp nghiên cứu là nghiên cứu tế bào học

Thực hiện bằng cách sinh thiết tua nhau thai lầy các tế bào thai, sau đó nhuộm, soi, quan sát các NST để phát hiện sự bất thường của NST

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn