Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để làm khô hỗn hợp (hơi + khí) (NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub

Để làm khô hỗn hợp (hơi + khí) (NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để làm khô hỗn hợp (hơi + khí) (NH3, H2O, NO2, CO2) cần dẫn hỗn hợp qua:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn