Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để làm sạch khí CH<sub>3</sub>NH<sub>2</sub> có lẫn các khí

Để làm sạch khí CH<sub>3</sub>NH<sub>2</sub> có lẫn các khí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để làm sạch khí CH3NH2 có lẫn các khí CH4, C2H2, H2, người ta dùng      


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn