Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để làm sạch một mẫu kim loại đồng có lẫn sắt kim loại c

Để làm sạch một mẫu kim loại đồng có lẫn sắt kim loại c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để làm sạch một mẫu kim loại đồng có lẫn sắt kim loại, có thể ngâm mẫu đồng này vào dung dịch:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào phần tính chất hóa học của sắt tác dụng với muối (T60 – SGK Hóa 9): Sắt tác dụng với muối của kim loại kém hoạt động hơn tạo thành dung dịch sắt và giải phóng kim loại trong muối.

Giải chi tiết:

Đáp án A: Fe không tác dụng với FeCl2.

Đáp án B, D: Kim loại trong các muối này đều hoạt động mạnh hơn sắt vì thế sắt không tác dụng.

Đáp án C: Kim loại đồng hoạt động kém hơn sắt nên phản ứng xảy ra:

Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

Vì thế mà có thể chọn dung dịch CuCl2 để làm sạch mẫu kim loại đồng có chứa sắt.

Đáp án C

Ý kiến của bạn