Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

ĐỀ LONG XUYÊN Có 8 phân tử ADN  ở trong nhân tế bào ti

ĐỀ LONG XUYÊN Có 8 phân tử ADN  ở trong nhân tế bào ti

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

ĐỀ LONG XUYÊN

Có 8 phân tử ADN  ở trong nhân tế bào tiến hành tái bản một số lần, trong quá trình này đã tạo ra được 240 mạch pôlinuclêôtit hoàn toàn mới. Tế bào chứa các phân tử ADN  nói trên đã phân bào mấy lần ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tổng số mạch nucleotit là : 240 + 8 x 2 = 256

=. Số AND con tạo ra là :  = 128

Số lần phân bào là 

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn