Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

ĐỀ LƯƠNG NGỌC QUYÊN Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần

ĐỀ LƯƠNG NGỌC QUYÊN Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

ĐỀ LƯƠNG NGỌC QUYÊN

Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen trong quần thể ban đầu.

Gồm 5 bước:

1. Phát sinh đột biến; 

2. Chọn lọc các đột biến có lợi; 

3. Hình thành loài mới;

4. Phát tán đột biến qua giao phối;

5. Cách li sinh sản giữa quần thể đã biến đổi với quần thể gốc.

Xác định trật tự đúng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trình tự đúng  của =>  Phát tán đột biến qua giao phối=>Chọn lọc các đột biến có lợi=>Cách li sinh sản giữa quần thể đã biến đổi với quần thể gốc=>Hình thành loài mới

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn