Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để mã hóa cho một chuỗi polipeptit hoàn chỉnh có 300 axitami

Để mã hóa cho một chuỗi polipeptit hoàn chỉnh có 300 axitami

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để mã hóa cho một chuỗi polipeptit hoàn chỉnh có 300 axitamin, tối thiểu gen phải có bao nhiêu bộ ba mã hóa?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chuỗi  polypeptid hoàn chỉnh có 300 axit amin .

Chuỗi polypeptit sơ khai có 300 + 1 = 301 axit amin

m ARN  có số bộ ba mã hóa  axit amin là 301 mã di truyền

=> Số bộ ba trong phân tử mARN là : 301 + 1 = 302 ( mã )

=> Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn