Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

ĐỀ MỸ ĐỨC Quần thể giao phối có tính đa hình về di truyền l

ĐỀ MỸ ĐỨC Quần thể giao phối có tính đa hình về di truyền l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

ĐỀ MỸ ĐỨC

Quần thể giao phối có tính đa hình về di truyền là do:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ở quần thể giao phối tự do hay ngẫu phối, các gen được tổ hợp tự do, tạo ra nhiều kiểu gen

Hơn nữa  khi có sự tương tác giữa các gen sẽ tạo đa dạng kiểu hình.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn