Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

ĐỀ NGUYỄN TRÃI Kích thước tối thiểu của quần thể sinh vật l

ĐỀ NGUYỄN TRÃI Kích thước tối thiểu của quần thể sinh vật l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

ĐỀ NGUYỄN TRÃI

Kích thước tối thiểu của quần thể sinh vật là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Kích thước tối thiểu của quần thể sinh vật là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn