Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Để no hóa hoàn toàn 131,7 gam trilinolein cần vừa đủ V lít H

Để no hóa hoàn toàn 131,7 gam trilinolein cần vừa đủ V lít H

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để no hóa hoàn toàn 131,7 gam trilinolein cần vừa đủ V lít H2 ở đktc. Giá trị của V là ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trilinolein : (C17H31COO)3C3H5

,nH2 = 6ntrilinolein = 0,9 mol

=> VH2 = 20,16 lit

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn