Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH(CH3)COO

Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH(CH3)COO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH(CH3)COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quì tím :

+) Xanh : C2H5NH2

+) Đỏ : CH3COOH

+) Tím : H2NCH(CH3)COOH

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn