Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: KCl, MgCl2

Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: KCl, MgCl2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: KCl, MgCl2, AlCl3, FeCl3 có thể dùng dung dịch


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn