Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để phân biệt C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH, C<sub>6</sub>H<su

Để phân biệt C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH, C<sub>6</sub>H<su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để phân biệt C2H5OH, C6H5OH và dung dịch CH3CH=O chỉ cần dùng một thuốc thử là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

C2H5OH không phản ứng với Br2

C6H5OH phản ứng với dung dịch Br2 tạo kết tủa trắng

CH3CH=O làm mất màu dung dịch Brom

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn