Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Để phân biệt dung dịch NaCl với dung dịch NaNO3 n

Để phân biệt dung dịch NaCl với dung dịch NaNO3 n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để phân biệt dung dịch NaCl với dung dịch NaNO3 người ta dùng dung dịch nào dưới đây:

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ag+ + Cl → AgCl ↓ trắng

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn