Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để phân biệt Fe, hỗn hợp FeO + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,

Để phân biệt Fe, hỗn hợp FeO + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để phân biệt Fe, hỗn hợp FeO + Fe2O3, hỗn hợp Fe + Fe2O3 ta có thể dùng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta dùng dung dịch HCl, dung dịch NaOH để phân biệt Fe, hỗn hợp FeO + Fe2O3 và hỗn hợp Fe + Fe2O3

=> Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn