Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để phân biệt kiểu gen Aaa của 1 cá thể là thể ba nhiễm hay t

Để phân biệt kiểu gen Aaa của 1 cá thể là thể ba nhiễm hay t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để phân biệt kiểu gen Aaa của 1 cá thể là thể ba nhiễm hay thể tam bội. Người ta dùng phương pháp nào sau đây là không đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phương pháp không đúng là C

Vì cây tam nhiễm và cây tam bội có thể đều bị bất thụ

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn